O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Cofanie to podstawa!

Photoshop jest wręcz nieprawdopodobnie wyrozumiały: pozwala anulować niemal wszystko, co zrobisz, co jest szczególnie istotne, gdy dopiero poznajesz jego możliwości i próbujesz je ogarnąć.

Istnieje kilka sposobów na wycofanie się rakiem ze ślepych zaułków, a jednym z nich jest polecenie Undo (Cofnij), które wyciągnie Cię z niejednej opresji. Aby go użyć, wydaj polecenie Edit/Undo (Edycja/Cofnij) albo naciśnij Ctrl+Z (+Z w Mac OS).

Niestety, polecenie Undo (Cofnij) pozwala anulować tylko jedną, ostatnią operację. Jeśli musisz cofnąć się o kilka kroków, użyj polecenia Step Backward (Do tyłu) — wybierz je z menu Edit (Edycja) lub ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required