O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Konfigurowanie preferencji Photoshopa

Wcześniej w tym rozdziale miałeś już okazję się przekonać, że Photoshop jest niezwykle elastyczny pod względem konfigurowania wyglądu interfejsu oraz działania narzędzi. W preferencjach można wprowadzić wiele zmian decydujących o funkcjonowaniu programu — włączać i wyłączać różne funkcje, wpływać na zachowanie niektórych narzędzi i precyzyjnie dostrajać działanie Photoshopa do swoich oczekiwań.

Podpowiedź

Żółte okienka podpowiedzi są wyświetlane także w przypadku preferencji! Jeśli zapomnisz, do czego służy jakieś ustawienie, wskaż je kursorem myszy, odczekaj sekundę lub dwie, a otrzymasz krótką podpowiedź!

Aby otworzyć okno Preferences (Preferencje), wybierz polecenie Preferences/Interface (Preferencje/Interfejs ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required