O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Korzystanie z predefiniowanych ustawień

Gdy nabierzesz wprawy w posługiwaniu się Photoshopem, możesz zmodyfikować działanie niemal wszystkich narzędzi w panelu Tools (Narzędzia). Jeśli zauważysz, że raz po raz wprowadzasz na pasku opcji te same ustawienia i parametry dla jakiegoś narzędzia, to zapisanie tych ustawień może zaoszczędzić Ci sporo czasu. Wraz z Photoshopem instaluje się spora liczba metod działania różnych narzędzi, zwanych ustawieniami predefiniowanymi. Są to na przykład popularne formaty kadrowania, zestawy gradientów, deseni i kształtów oraz końcówki pędzli. Dostępne ustawienia dla bieżącego narzędzia można przeglądać za pomocą przybornika, który znajduje się po lewej stronie paska opcji. Przykładowy przybornik został pokazany ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required