O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Konfigurowanie podglądu

Photoshop umożliwia oglądanie obrazów na wiele sposobów. Różne rodzaje podglądów są przystosowane do wykonywania różnych operacji. Możesz na przykład przeglądać obrazy na całym ekranie, powiększać je i zmniejszać, obracać, aby przyjrzeć się projektowi pod pewnym kątem, czy (w przypadku wersji dla Mac OS) wyłączać ramkę aplikacji. O tych i innych możliwościach dowiesz się z tej części rozdziału.

Powiększanie i zmniejszanie

Możliwość wyświetlenia obrazu w dużym powiększeniu jest niezwykle istotna — korygowanie błędów, pieczołowity retusz i tworzenie precyzyjnych zaznaczeń są wówczas milion razy łatwiejsze. Jeden ze sposobów na powiększanie podglądu polega na użyciu narzędzia Zoom (Lupka), którego przycisk przypomina szkło powiększające. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required