Konfigurowanie podglądu

Photoshop umożliwia oglądanie obrazów na wiele sposobów. Różne rodzaje podglądów są przystosowane do wykonywania różnych operacji. Możesz na przykład przeglądać obrazy na całym ekranie, powiększać je i zmniejszać, obracać, aby przyjrzeć się projektowi pod pewnym kątem, czy (w przypadku wersji dla Mac OS) wyłączać ramkę aplikacji. O tych i innych możliwościach dowiesz się z tej części rozdziału.

Powiększanie i zmniejszanie

Możliwość wyświetlenia obrazu w dużym powiększeniu jest niezwykle istotna — korygowanie błędów, pieczołowity retusz i tworzenie precyzyjnych zaznaczeń są wówczas milion razy łatwiejsze. Jeden ze sposobów na powiększanie podglądu polega na użyciu narzędzia Zoom (Lupka), którego przycisk przypomina szkło powiększające. ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.