O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Linie pomocnicze, siatki i miarki

Rozmieszczenie składników projektu we właściwych miejscach może być sporym wyzwaniem, a jeśli jesteś perfekcjonistą, to z pewnością nie zadowolisz się dokładnością „na oko”. W tej części rozdziału zapoznasz się z liniami pomocniczymi, siatkami oraz miarkami, które ułatwiają perfekcyjne rozlokowanie wszystkich elementów projektu. Firma Adobe nazywa takie pomocnicze narzędzia po prostu dodatkami. W Photoshopie CS6 dodatkami można zarządzać za pośrednictwem menu View (Widok).

Miarki oraz linie pomocnicze

Dokładność rozlokowania obiektów w obrębie obszaru roboczego może decydować o tym, czy projekt będzie zaledwie poprawny, czy też ma zadatki na arcydzieło. Najszybszy sposób na rozmieszczenie i wyrównanie obiektów polega ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required