Linie pomocnicze, siatki i miarki

Rozmieszczenie składników projektu we właściwych miejscach może być sporym wyzwaniem, a jeśli jesteś perfekcjonistą, to z pewnością nie zadowolisz się dokładnością „na oko”. W tej części rozdziału zapoznasz się z liniami pomocniczymi, siatkami oraz miarkami, które ułatwiają perfekcyjne rozlokowanie wszystkich elementów projektu. Firma Adobe nazywa takie pomocnicze narzędzia po prostu dodatkami. W Photoshopie CS6 dodatkami można zarządzać za pośrednictwem menu View (Widok).

Miarki oraz linie pomocnicze

Dokładność rozlokowania obiektów w obrębie obszaru roboczego może decydować o tym, czy projekt będzie zaledwie poprawny, czy też ma zadatki na arcydzieło. Najszybszy sposób na rozmieszczenie i wyrównanie obiektów polega ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.