O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zarządzanie warstwami

Jeśli w Photoshopie można być czegoś pewnym, to tego, że zawartość panelu Layers (Warstwy) szybko wymknie się spod kontroli. Miałeś już przedsmak elastyczności, jaką dają warstwy (przy skalowaniu, przemieszczaniu obiektów itd.), więc zapewne będziesz chciał rozlokować każdy element na osobnej warstwie — i bardzo słusznie. Już teraz powinieneś się więc dowiedzieć o kilku przydatnych drobiazgach dotyczących zarządzania warstwami, aby w przyszłości uniknąć mozolnego przekopywania się przez zawartość panelu Layers (Warstwy) w poszukiwaniu potrzebnego detalu. W tej części rozdziału poznasz wiele cennych informacji na ten temat.

Nazywanie warstw oraz oznaczanie ich kolorami

Najprostszy sposób na zarządzanie warstwami polega na nadawaniu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required