Zaznaczanie na podstawie kształtu

Zaznaczenia na podstawie kształtu są chyba najłatwiejsze do wykonania. Niezależnie od tego, czy planujesz zaznaczyć obiekt prostokątny, owalny, czy z zaokrąglonymi rogami, z pewnością znajdziesz w Photoshopie właściwe narzędzie do takiego zadania. Pierwsze dwa narzędzia opisane w tej części rozdziału są używane bardzo często; to absolutna podstawa, jeśli chodzi o tworzenie zaznaczeń.

Narzędzia do tworzenia zaznaczeń prostokątnych i owalnych

Dwa podstawowe narzędzia do tworzenia zaznaczeń w Photoshopie to Rectangular Marquee (Zaznaczanie prostokątne) i Elliptical Marquee (Zaznaczanie eliptyczne). Gdy będziesz miał do utworzenia prostokątne albo owalne zaznaczenie, sięgnij po jedno z nich — znajdziesz je na samej ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.