Zaznaczanie na podstawie koloru

Oprócz narzędzi służących do tworzenia zaznaczeń w różnych kształtach geometrycznych Photoshop jest wyposażony w narzędzia służące do zaznaczania obszarów na podstawie ich koloru. Przydają się one na przykład wówczas, gdy chciałbyś zaznaczyć jakiś obszar o względnie jednolitej kolorystyce, na przykład skórę, niebo albo karoserię samochodu. Narzędzi tego typu jest w Photoshopie mnóstwo. W tej części rozdziału dowiesz się, jak wybrać to, które będzie się najlepiej nadawało do danego zadania.

Narzędzie Quick Selection (Szybkie zaznaczanie)

Narzędzie Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) jest nieprawdopodobnie łatwe w obsłudze i umożliwia tworzenie bardzo skomplikowanych zaznaczeń kilkoma pociągnięciami pędzla. Podczas ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.