O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Korygowanie kolorów za pomocą kanałów

Sercem każdego dokumentu Photoshopa są kanały — swego rodzaju pojemniki na informacje o kolorach, zaznaczeniach, maskach oraz na instrukcje drukowania przy użyciu niestandardowych farb. Informacje o kanałach początkowo wydają się skomplikowane; niektórzy już na sam dźwięk tej nazwy wzruszają ramionami i nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Tymczasem aby naprawdę dobrze poznać Photoshopa, warto być z kanałami za pan brat. I na szczęście wcale nie potrzeba do tego tytułów naukowych — wystarczy odrobina cierpliwości.

Treść tego rozdziału jest gdzieniegdzie przesycona technicznymi informacjami, ale jeśli uda Ci się przez niego przebrnąć, to zyskasz wiedzę i umiejętności umożliwiające robienie niemal ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required