O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

O kolorach

Obrazy wyświetlane na ekranach monitorów oraz telewizorów są tworzone przez światło; bez światła ekran byłby zupełnie czarny. Nasze oczy potrafią rozróżniać fale świetlne o setkach różnych długości (każdej z nich odpowiada inny kolor), ale wystarczą trzy — czerwona, zielona i niebieska — aby uzyskać wszystkie barwy widoczne na ekranie monitora. W celu uzyskania określonego koloru monitor dodaje piksele w odpowiednich barwach. Z tego względu model barw używany do wyświetlania kolorów na ekranie nazywa się addytywnym (od ang. add, czyli dodawać). Każdy malutki piksel (skrótowiec od ang. picture element, czyli element obrazu) może być czerwony, zielony, niebieski albo stanowić kombinację wszystkich trzech. Wszystkie urządzenia do rejestrowania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required