O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wszechpotężny kanał alfa

Nie opisałam dotychczas jeszcze jednego rodzaju kanałów w Photoshopie: kanałów alfa. Ich zadanie polega na przechowywaniu zaznaczeń w celu ich późniejszego wykorzystania.

Kanały alfa są używane przy montażu polegającym na łączeniu częściowo przezroczystych materiałów graficznych z innymi obrazami. (W filmach podobnych sztuczek używa się do tworzenia efektów specjalnych i podmiany tła scen). Informacje o kształcie przezroczystych obszarów i poziomie przezroczystości poszczególnych pikseli trzeba gdzieś przechowywać, a to gdzieś to właśnie kanał alfa.

Jest to bardzo potężne narzędzie, które umożliwia także zapisywanie zaznaczeń — a mogłeś się już przekonać, że tworzenie zaznaczeń może zająć mnóstwo czasu. (Nie żartuję; naprawdę ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required