Wszechpotężny kanał alfa

Nie opisałam dotychczas jeszcze jednego rodzaju kanałów w Photoshopie: kanałów alfa. Ich zadanie polega na przechowywaniu zaznaczeń w celu ich późniejszego wykorzystania.

Kanały alfa są używane przy montażu polegającym na łączeniu częściowo przezroczystych materiałów graficznych z innymi obrazami. (W filmach podobnych sztuczek używa się do tworzenia efektów specjalnych i podmiany tła scen). Informacje o kształcie przezroczystych obszarów i poziomie przezroczystości poszczególnych pikseli trzeba gdzieś przechowywać, a to gdzieś to właśnie kanał alfa.

Jest to bardzo potężne narzędzie, które umożliwia także zapisywanie zaznaczeń — a mogłeś się już przekonać, że tworzenie zaznaczeń może zająć mnóstwo czasu. (Nie żartuję; naprawdę ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.