O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Kadrowanie, skalowanie i obracanie

Kadrowanie i skalowanie zdjęć należą do najbardziej podstawowych, a zarazem najistotniejszych czynności związanych z edycją obrazu. Źle ustawiony kadr — albo niepodjęcie próby kadrowania — może zaprzepaścić dobry pomysł na zdjęcie, zaś przemyślane wykadrowanie zbędnych i rozpraszających detali może zdecydowanie poprawić wygląd kompozycji. Z kolei umiejętność nadawania obrazom właściwego rozmiaru — czy chodzi o objętość pliku, czy fizyczne wymiary — może być kluczowa w przypadku zdjęć przeznaczonych do wysłania e-mailem, wydrukowania albo opublikowania na stronie WWW. Kadrowanie jest całkiem proste (choć w Photoshopie CS6 proces ten uległ znacznym zmianom), skalowanie nastręcza zaś nieco większych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required