Usuwanie kolorów

Na pewno znasz stare powiedzenie: „Bez pracy nie ma kołaczy”. W Photoshopie można je zinterpretować tak, że „najszybsza metoda rzadko bywa najlepsza”. Innymi słowy, niektóre techniki wymagają dodatkowego nakładu pracy, ale zdecydowanie są go warte. Konwersja kolorowego zdjęcia na czerń i biel jest tego świetnym przykładem.

Aby się o tym przekonać, otwórz kolorowe zdjęcie — albo pobierz plik Dragon.jpg wraz z innymi materiałami pomocniczymi z serwera FTP pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pcs6np.zip, jeśli chciałbyś wypróbować przykład opisany w książce — i wydaj polecenie Image/Adjustments/Desaturate (Obraz/Dopasowania/Zmniejsz nasycenie). (Zmniejszenie nasycenia oznacza w tym przypadku całkowite usunięcie kolorów ze zdjęcia). ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.