O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Usuwanie kolorów

Na pewno znasz stare powiedzenie: „Bez pracy nie ma kołaczy”. W Photoshopie można je zinterpretować tak, że „najszybsza metoda rzadko bywa najlepsza”. Innymi słowy, niektóre techniki wymagają dodatkowego nakładu pracy, ale zdecydowanie są go warte. Konwersja kolorowego zdjęcia na czerń i biel jest tego świetnym przykładem.

Aby się o tym przekonać, otwórz kolorowe zdjęcie — albo pobierz plik Dragon.jpg wraz z innymi materiałami pomocniczymi z serwera FTP pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pcs6np.zip, jeśli chciałbyś wypróbować przykład opisany w książce — i wydaj polecenie Image/Adjustments/Desaturate (Obraz/Dopasowania/Zmniejsz nasycenie). (Zmniejszenie nasycenia oznacza w tym przypadku całkowite usunięcie kolorów ze zdjęcia). ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required