O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Korygowanie kolorystyki oraz ekspozycji

Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie zmienne, jakie wchodzą w grę przy fotografowaniu, aż dziw bierze, że zdjęcia w ogóle wychodzą... Jesteśmy uzależnieni od matki natury albo jakości sztucznego oświetlenia, a przecież nawet w dobrych warunkach nietrudno o niedoświetlenie albo prześwietlenie zdjęcia. Potrzebujemy dobrego aparatu, który nie pozwoli nam przegapić okazji do zdjęcia, doskonałego obiektywu i tak dalej. Nawet jeśli szczęście nam sprzyja i wszystko idzie zgodnie z planem, sam aparat może spowodować powstanie niepożądanych przebarwień (zwanych niekiedy zafarbem), które sprawiają wrażenie, jak gdyby fotograf przesadził z użyciem jakiegoś koloru.

Wpływ wszystkich wymienionych czynników sprawia, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required