O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Korygowanie zdjęć w module Camera Raw

W Rozdział 2. dowiedziałeś się, że Camera Raw to bardzo rozbudowany moduł Photoshopa, który umożliwia korygowanie kolorystyki oraz ekspozycji zdjęć RAW, a także obrazów w formatach JPEG i TIFF. Ponieważ większość poprawek w Camera Raw dokonuje się za pomocą suwaków, jest to bezsprzecznie najwygodniejsze narzędzie pod słońcem do korygowania zdjęć (i dlatego opisuję je przed poleceniami Levels (Poziomy) oraz Curves (Krzywe), które są sto razy bardziej zagmatwane).

Poprawki wykonywane w Camera Raw są nieinwazyjne, gdyż program nie ingeruje w strukturę obrazu, lecz rejestruje je w pliku ze zdjęciem lub w osobnym dokumencie z rozszerzeniem XMP (kolejna enigmatyczna nazwa!). Innymi słowy, wszystkie zmiany wykonane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required