O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Inne przykłady twórczego szaleństwa

Techniki retuszowania obrazu, z którymi dotychczas się zapoznałeś, są stosunkowo niegroźne. Z wyjątkiem filtra Liquify (Skraplanie), tak naprawdę nie robiłeś zdjęciom jakiejś wyjątkowej krzywdy... ale to się za chwilę zmieni. W tej części rozdziału dowiesz się, w jaki sposób posługiwać się nowym narzędziem Photoshopa o nazwie Content-Aware Move (Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości), które umożliwia modyfikowanie rozmaitych obiektów (nawet budynków!) — powiększanie ich, zmniejszanie, wydłużanie i skracanie, a także przemieszczanie w obrębie zdjęcia. Dowiesz się też, jak przekształcać obiekty za pomocą polecenia Puppet Warp (Wypaczenie marionetkowe). Przygotuj się na potężną dawkę magii obrazu!

Przenoszenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required