O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podstawy teorii barw

Barwy wywołują emocje, przyciągają uwagę i niosą określony przekaz — i dlatego dobór właściwych barw jest tak ważny. To także w jakimś sensie tłumaczy problemy, z jakimi często wiąże się właściwe dopasowanie kolorów. Niektóre barwy pasują do siebie jak ulał, inne się gryzą... i tak naprawdę trudno powiedzieć dlaczego.

Ogromną zaletą Photoshopa jest fakt, iż tak naprawdę zwalnia on z zastanawiania się, dlaczego pewne kolory tworzą ładne harmonie, a inne nie. Dzięki okrągłemu diagramowi zwanemu kołem barw można z łatwością wskazać barwy, które będą doskonale do siebie pasowały. Dzięki kołu barw może nie staniesz się kolejnym Matisse’em, ale dla większości śmiertelników jest do doskonałe narzędzie do dobierania kolorystyki projektu. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required