O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Rysowanie za pomocą narzędzi wektorowych

Nawet jeśli na czyjąś wzmiankę o rysowaniu myślisz sobie: „Ale ja nie potrafię odręcznie narysować nawet prostej kreski!”, nie przejmuj się — z Photoshopem na pewno dasz radę. Zresztą przekonaj się sam: aby narysować prostą kreskę, po prostu włącz narzędzie Line (Linia) — jest to jedno z narzędzi kształtów; patrz „Obsługa narzędzi kształtów” — i przeciągnij kursorem myszy od punktu A do punktu B. Albo — zgodnie ze wskazówkami podanymi w poprzednim rozdziale — włącz narzędzie Brush (Pędzel), kliknij w dowolnym miejscu dokumentu, potem przytrzymaj klawisz Shift i kliknij w innym. Proste. Photoshop jest też wyposażony w pokaźną bibliotekę gotowych kształtów, takich jak okręgi, prostokąty czy prostokąty ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required