O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tryby rysowania w Photoshopie

W świecie tradycyjnych mediów artystycznych rysowanie oznacza odręczne szkicowanie kresek i kształtów. W Photoshopie zaś (a także w tej książce) rysowanie odnosi się do tworzenia obiektów za pomocą narzędzi wektorowych — głównie Pen (Pióro), oraz rozlicznych narzędzi kształtów. Rysowanie za pomocą tych narzędzi przypomina kreślenie (mam tutaj na myśli rysunki techniczne), gdyż polega ono na tworzeniu precyzyjnych konturów kształtów o zupełnie innym charakterze niż nieregularne kreski oraz pociągnięcia, z których składają się szkice i ręcznie malowane obrazy.

Notatka

A oto jeszcze inny sposób na intuicyjne rozróżnienie narzędzi malarskich i wektorowych: jeśli Van Gogh albo Michał Anioł mieliby do dyspozycji Photoshopa, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required