O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rysowanie ścieżek za pomocą narzędzia Pen (Pióro)

Debiut narzędzia Pen (Pióro) miał miejsce pod koniec lat 80. w programie Illustrator. Nowe narzędzie oferowało niespotykaną wcześniej dokładność i kontrolę kreślenia. Jedyny problem polegał na tym, że było ono (i nadal jest) bardzo trudne do opanowania. Zwłaszcza wśród artystów grafików wzbudzało początkowo sporą niechęć, gdyż nie przystawało do niczego, z czym wcześniej się zetknęli, jeśli chodzi o grafikę cyfrową (że nie wspomnę o braku analogii do prawdziwego pióra czy ołówka). Zamiast rysować kreski zwykłymi pociągnięciami, za pomocą narzędzia Pen (Pióro) tworzy się punkty węzłowe oraz uchwyty, które decydują o kształcie linii zwanych ścieżkami wektorowymi albo krzywymi Béziera (nazwanymi tak ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required