O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Formatowanie tekstu

Poznałeś już różne rodzaje tekstu w Photoshopie, najwyższa więc pora na to, by zająć się ich formatowaniem. Photoshop CS6 jest wyposażony w narzędzia i ustawienia umożliwiające zmienianie wszelkich aspektów tekstu. Oprócz podstawowych właściwości, takich jak krój pisma, rozmiar i kolor, możesz zmienić gładkość krawędzi znaków, odstępy między literami, odstępy między wierszami i tak dalej.

Najczęściej używane ustawienia zostały zgromadzone na pasku opcji, zaś bardziej zaawansowane parametry typograficzne umieszczono w panelach Character (Typografia) oraz Paragraph (Akapit). W dalszej części tego rozdziału poznasz je wszystkie — niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Zapraszam!

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required