O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tekstowe efekty specjalne

Tekst w Photoshopie można uatrakcyjnić na różne sposoby — na przykład zastosować efekt płynnego zanikania, dodać do niego obrysy, cienie i tekstury albo użyć jednego z wielu zabiegów stylistycznych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wewnątrz napisu umieścić zdjęcie. Co więcej, wszystko to da się zrobić bez konieczności rasteryzowania tekstu, który można potem bez przeszkód edytować. Zapraszam do zapoznania się z różnymi ciekawymi metodami ozdabiania napisów zaprezentowanymi w dalszej części rozdziału.

Podpowiedź

Chyba najprostszy spośród takich efektów specjalnych polega na nadaniu tekstowi pewnej przejrzystości. Aby to zrobić, wystarczy zmniejszyć wartość parametru Opacity (Krycie) dla warstwy tekstowej w panelu Layers ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required