O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Przebogaty świat filtrów

Filtry Photoshopa umożliwiają tworzenie niezliczonych efektów specjalnych, które można wykorzystać do uatrakcyjnienia zdjęć albo do tworzenia ciekawych teł. Działaniu filtrów można poddawać warstwy obrazu, maski, kanały, obiekty inteligentne, warstwy kształtu, a nawet warstwy tekstowe (jeśli uprzednio przekształci się je na obiekty inteligentne albo zrasteryzuje). Lista efektów, jakie można osiągnąć poprzez jedno-, dwu- albo choćby i dziesięciokrotne zastosowanie różnych filtrów, byłaby przeogromnie długa. (Niektóre filtry kojarzą mi się z małymi skrzatami potrafiącymi przerabiać patchwork pikseli na różne sposoby). Choć wydaje się, że menu Filter (Filtr) w Photoshopie CS6 zawiera mniej pozycji niż w starszych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required