O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

WYSIWYG — drukowanie to wyzwanie

Angielski akronim WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get) można przetłumaczyć jako „otrzymasz to, co widzisz”. W przypadku edycji zdjęć odnosi się on do niełatwego zadania polegającego na uzyskaniu wydruków, które wiernie odwzorowują obraz widziany na ekranie. Wystarczy uświadomić sobie różnice między sposobami generowania obrazu przez monitory i drukarki, by zrozumieć, jakie to może rodzić problemy.

Ekran monitora jest wykonany ze szkła albo przejrzystego tworzywa, zaś wyświetlany na nim obraz powstaje dzięki emitowanemu przez luminofor światłu w różnych kolorach, przepuszczonemu przez elementy ciekłokrystaliczne albo generowanemu przez inne źródła. Dla odmiany barwny obraz drukowany widzimy dzięki światłu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required