O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Drukowanie na drukarce atramentowej

Jeśli jesteś fotografem, to zapewne używasz drukarki atramentowej — być może nawet takiej o rozszerzonym zakresie barw, wyposażonej w sześć do ośmiu pojemników z tuszami zamiast standardowych czterech (potocznie tusze nazywa się właśnie atramentami — stąd nazwa drukarek). Najczęściej spotykaną kombinacją tuszów w drukarkach o rozszerzonym zakresie barw jest zestaw składający się z czterech podstawowych kolorów procesowych: cyjanowego, magentowego, żółtego i czarnego (CMYK), oraz jasnego cyjanowego i jasnego magentowego. Zdarzają się urządzenia wyposażone w kilka różnych wariantów czerni, na przykład czerń błyszczącą, fotograficzną, matową, a nawet jasną i... jasno-jasną (naprawdę!).

Notatka

Drukarki atramentowe ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required