Drukowanie na drukarce atramentowej

Jeśli jesteś fotografem, to zapewne używasz drukarki atramentowej — być może nawet takiej o rozszerzonym zakresie barw, wyposażonej w sześć do ośmiu pojemników z tuszami zamiast standardowych czterech (potocznie tusze nazywa się właśnie atramentami — stąd nazwa drukarek). Najczęściej spotykaną kombinacją tuszów w drukarkach o rozszerzonym zakresie barw jest zestaw składający się z czterech podstawowych kolorów procesowych: cyjanowego, magentowego, żółtego i czarnego (CMYK), oraz jasnego cyjanowego i jasnego magentowego. Zdarzają się urządzenia wyposażone w kilka różnych wariantów czerni, na przykład czerń błyszczącą, fotograficzną, matową, a nawet jasną i... jasno-jasną (naprawdę!).

Notatka

Drukarki atramentowe ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.