Drukowanie na maszynie cyfrowej

Jeszcze niedawno (i zresztą gdzieniegdzie nadal tak jest) standardowa procedura przygotowania materiałów do druku maszynowego wyglądała tak, że obrazy trzeba było samodzielnie skonwertować na CMYK przed umieszczeniem w programie do składu publikacji, a już z pewnością przed wysłaniem ich do drukarni. Ten proces ulega jednak stopniowej zmianie, w miarę jak coraz większa liczba drukarni zaczyna się posługiwać maszynami cyfrowymi.

Zasada działania maszyn cyfrowych jest bardzo podobna jak drukarek laserowych albo kserokopiarek i polega na przenoszeniu cząsteczek tonera na papier za pośrednictwem naelektryzowanego wałka. Podobnie jak profesjonalne maszyny offsetowe, większość maszyn cyfrowych bazuje na standardzie CMYK, ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.