O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podsumowanie, czyli porady o bezstresowym drukowaniu

Gratulacje! Udało Ci się przebrnąć przez rozdział zawierający mnóstwo niełatwych informacji. Niektóre pewnie zapamiętałeś, inne już wyleciały Ci z głowy — ale nie przejmuj się; zawsze możesz przecież do nich wrócić. W ramach podsumowania oto garść najważniejszych wskazówek:

  • Skalibruj monitor za pomocą specjalnego urządzenia (kolorymetru). To jedyny sposób na uzyskanie wiarygodnego podglądu kolorystyki zdjęć na ekranie.

  • Przed wydrukowaniem przeskaluj zdjęcia zgodnie z planowanym formatem. Dzięki temu fotografie zostaną wydrukowane we właściwym rozmiarze. Pamiętaj: małe odbitki drukują się szybciej.

  • Upewnij się, że źródłowe zdjęcia mają wystarczającą rozdzielczość. Po przeskalowaniu fotografii sprawdź, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required