O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Opracowywanie zdjęć na potrzeby WWW i poczty elektronicznej

Niezależnie od tego, czy projektujesz materiał przeznaczony do opublikowania na stronie WWW, czy chciałbyś przygotować cyfrowe zdjęcia do przesłania e-mailem, powinieneś postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, gwarantującymi uzyskanie obrazu o wysokiej jakości, który można będzie szybko wysłać i wyświetlić.

  1. Dostosuj rozmiary obrazu.

    Najpierw powinieneś określić docelowe rozmiary dokumentu. W niektórych przypadkach parametry będą określone z góry (jak wówczas, gdy ktoś zleci Ci przygotowanie bannera albo innego rodzaju reklamy na stronę WWW). Kiedy indziej to Ty musisz zadecydować o wielkości obrazu (na przykład wówczas, gdy wysyłasz e-mailem cyfrowe zdjęcia, przesyłasz próbki projektu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required