Animowanie obrazu GIF

Być może wydaje Ci się, że tworzenie animacji to bardzo skomplikowana sprawa, ale tak naprawdę wcale nie jest to takie trudne. W Photoshopie wystarczy w tym celu zaprojektować coś w rodzaju automatycznie odtwarzanego pokazu slajdów. Najpierw należy wybrać obrazy do pokazu, potem określić czas wyświetlania każdego z nich, zadecydować, czy pokaz ma być zapętlony (automatycznie powtarzany w kółko), i tak dalej. Ten mechanizm świetnie sprawdza się przy projektowaniu reklam internetowych. Jeśli chciałbyś stworzyć prosty banner o wymiarach 140×140 pikseli, który reklamowałby sklep internetowy (na przykład z różnymi przebraniami dla domowych zwierzaków), wystarczy, że opracujesz logo, zbierzesz kilka zdjęć produktów i przygotujesz ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.