O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie makiet stron WWW oraz map obrazków

Po zapoznaniu się z większą częścią tej książki doskonale wiesz już, że Photoshop jest niezwykle wszechstronnym programem do edycji obrazu, co czyni go zarazem doskonałym narzędziem do projektowania stron WWW. Powiem więcej: Photoshop jest wyposażony w specjalne narzędzia umożliwiające dzielenie projektu strony na kawałki (tak zwane plasterki), które można osobno optymalizować i przekształcać na odsyłacze prowadzące w dowolne miejsca globalnej sieci. Photoshop umie nawet wygenerować poprawny składniowo kod HTML, który możesz wykorzystać do opracowania kodu „prawdziwej” strony WWW za pomocą ulubionego edytora HTML.

Tylko czy to oznacza, że powinno się używać Photoshopa do tworzenia stron WWW od A do Z? ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required