O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ochrona obrazów publikowanych w internecie

Możliwość publikowania zdjęć i projektów w internecie to fantastyczna sprawa, ale niestety wiąże się z nią ryzyko kradzieży materiałów (ech...). Dla złodzieja nie ma nic prostszego, niż pobrać zdjęcie z Twojej strony WWW i zacząć je sprzedawać jako własne albo wykorzystać w swoich projektach bez opłat, więc warto podjąć pewne kroki, by choć w pewnym stopniu zabezpieczyć swoje prace. Dybiących na cudzą własność można zniechęcić na kilka sposobów: publikować zdjęcia w niewielkim formacie (na przykład 640×480 pikseli), zamieszczać je w serwisach w rodzaju http://www.smugmug.com, w których automatycznie wyłączona jest opcja pobierania zdjęć po kliknięciu prawym przyciskiem myszy (kliknięciu z klawiszem

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required