Ochrona obrazów publikowanych w internecie

Możliwość publikowania zdjęć i projektów w internecie to fantastyczna sprawa, ale niestety wiąże się z nią ryzyko kradzieży materiałów (ech...). Dla złodzieja nie ma nic prostszego, niż pobrać zdjęcie z Twojej strony WWW i zacząć je sprzedawać jako własne albo wykorzystać w swoich projektach bez opłat, więc warto podjąć pewne kroki, by choć w pewnym stopniu zabezpieczyć swoje prace. Dybiących na cudzą własność można zniechęcić na kilka sposobów: publikować zdjęcia w niewielkim formacie (na przykład 640×480 pikseli), zamieszczać je w serwisach w rodzaju http://www.smugmug.com, w których automatycznie wyłączona jest opcja pobierania zdjęć po kliknięciu prawym przyciskiem myszy (kliknięciu z klawiszem

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.