O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Operacje — sposób na wydajniejszą pracę

Bawić się i pracować można w Photoshopie godzinami, ale po pewnym czasie użytkowania programu dochodzi się do wniosku, że niektóre czynności bez przerwy się powtarzają, projekt po projekcie. Na początku takie powtórki raczej nie będą Ci przeszkadzać — wręcz przeciwnie, przyspieszają naukę, ale gdy termin oddania projektu staje się niebezpiecznie bliski, a szef zaczyna niecierpliwie spoglądać Ci przez ramię, dobrze jest znać kilka sposobów na zwiększenie wydajności pracy.

Na szczęście Photoshop jest wyposażony w wiele różnych pomocnych funkcji, które automatyzują i przyspieszają wykonywanie pewnych zadań (z niektórymi zapoznałeś się już wcześniej):

  • skrypt Image Processor (Procesor obrazów), który ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required