O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zarządzanie operacjami

Jeśli nie uda Ci się bez błędów zarejestrować operacji za pierwszym razem (co jest absolutnie normalne), możesz próbować ją poprawić, choć na ogół łatwiej jest po prostu nagrać ją od początku. Niemniej panel Actions (Operacje) jest wyposażony w kilka poleceń umożliwiających przywrócenie krnąbrnych operacji do porządku:

  • Record Again (Nagraj ponownie) — po wybraniu tego polecenia Photoshop przystąpi do przetwarzania kolejnych czynności w bieżącej operacji z uwzględnieniem wyświetlania wszystkich powiązanych z nimi okien dialogowych. W ten sposób możesz krok po kroku zmodyfikować wybrane wcześniej ustawienia i zaktualizować całą operację.

  • Insert Menu Item (Wstaw polecenie menu) — z nieznanych mi powodów przy rejestrowaniu operacji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required