O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie dropletów

Droplety to operacje zapisane w postaci specjalnych aplikacji. Obsługa dropletów polega na przeciągnięciu i upuszczeniu plików do przetworzenia ponad ikonę symbolizującą droplet. Takie rozwiązanie umożliwia uruchamianie operacji na zdjęciach bez potrzeby otwierania tych zdjęć w Photoshopie (można w ten sposób wygodnie dokonać zmiany formatu albo rozmiaru obrazu, przeprowadzić konwersję na czerń i biel bądź zwiększyć nasycenie barw). Droplety są miniprogramami pełniącymi rolę skrótów (albo aliasów) zdolnych do funkcjonowania poza środowiskiem Photoshopa — można je umieścić na przykład na pulpicie, na pasku zadań (w doku Mac OS) czy na komputerze innego użytkownika.

Utworzenie dropletu na podstawie operacji jest proste. Wystarczy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required