O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Udostępnianie operacji

Użytkownicy Photoshopa uwielbiają dzielić się opracowanymi operacjami — w internecie jest ich zatrzęsienie! Większość jest darmowa (choć w celu pobrania często trzeba się zarejestrować na stronie, na której zostały opublikowane); za te bardziej pomysłowe i nietypowe trzeba trochę zapłacić. Udostępnianie operacji jest proste; przed umieszczeniem ich w internecie trzeba jedynie zapisać je w postaci zestawu (patrz wskazówki niżej).

Wczytywanie operacji

Pobieranie i analizowanie operacji opracowanych przez innych to znakomity sposób na zapoznanie się z możliwościami programu. Z drugiej strony nawet te najprostsze operacje — takie, które na przykład służą do powiększania obszaru roboczego, tworzenia nowej warstwy, wypełniania jej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required