O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Korekcja koloru i poprawianie wyglądu zdjęć

Rozszerzenia należące do tej kategorii służą do ulepszania i korygowania kolorystyki zdjęć, a niejako przy okazji umożliwiają tworzenie mnóstwa różnych efektów specjalnych. Poniżej możesz się zapoznać z omówieniem niektórych z nich!

Viveza

W poprzednich rozdziałach przeczytałeś o tym, że w celu skorygowania kolorystyki wybranego obszaru zdjęcia najpierw należy ten obszar zaznaczyć. Ale w przypadku Vivezy jest zupełnie inaczej! Począwszy od premiery tego rozszerzenia, która miała miejsce w 2008 roku, zastosowane w nim rozwiązania zrewolucjonizowały metody selektywnej korekcji jasności i koloru zdjęć. Dzięki zaznaczeniu obszarów przeznaczonych do skorygowania za pomocą specjalnych punktów kontrolnych (które ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required