O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Filtry inteligentne i wideo

Najpierw dobra wiadomość: Photoshop umożliwia stosowanie filtrów w odniesieniu do wideoklipów. A teraz gorsza: jeśli zastosujesz filtr na zwykłej warstwie wideo, to jego działanie ograniczy się do bieżącej klatki danego filmu. Jeśli chciałbyś, aby filtr objął swoim zasięgiem wszystkie klatki, to powinieneś zaimportować wideoklip w postaci obiektu inteligentnego lub dokonać konwersji wideoklipu na obiekt inteligentny przed użyciem filtra. W celu skonwertowania warstwy wideo zaznacz ją w panelu Layers (Warstwy) i wydaj polecenie Filter/Convert for Smart Filters (Filtr/Konwertuj na inteligentne filtry). Filtr zastosuj dopiero po tych przygotowaniach. Czasu trwania filtra inteligentnego nie da się zmienić — zawsze obejmuje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required