O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Klonowanie i retuszowanie

Photoshop umożliwia edytowanie wideoklipów za pomocą narzędzi do klonowania i retuszowania, ale jest to proces niezwykle uciążliwy — każdą klatkę trzeba retuszować oddzielnie (ziew...). Niestety, nie ma żadnych magicznych sztuczek, które umożliwiałyby automatyczne śledzenie jakiegoś obiektu w trakcie trwania całej sceny i korygowanie jego wyglądu w każdej klatce. Jeśli nie masz innego wyjścia, przygotuj sobie coś dobrego do picia, usiądź wygodnie i wyretuszuj jedną klatkę, a potem za pomocą przycisków nawigacji w panelu Timeline (Oś czasu) przewiń film o jedną klatkę do przodu i tę także wyretuszuj. A potem następną. I następną...

Notatka

Przy retuszowaniu wielu kolejnych klatek filmu narzędziem Clone Stamp (Stempel) rozważ ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required