O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Wkrótkiej, acz burzliwej historii elektroniki użytkowej chyba tylko dwa produkty zyskały sobie taką popularność i mają taki wpływ na codzienne życie, że trafiły do potocznego języka w postaci czasowników...

Google jest jednym z nich.

Drugim — Photoshop.

(„Wyguglałeś coś na temat tego faceta?” „Tak, to jakiś wariat — sfotoszopił wszystkie zdjęcia ze swoją byłą dziewczyną...”)

Bez większej przesady można stwierdzić, że żadne zdjęcie nie jest dziś publikowane — czy to w druku, czy w internecie — bez wstępnej obróbki w Photoshopie. Zwykle są to niewinne poprawki, takie jak drobna korekcja barw, zwiększenie kontrastu albo wykadrowanie fotografii.

Ale nie zawsze. Czasami edycja ma tak daleko idący wpływ na zdjęcie, że zmienia jego treść i odbiór, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required