O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

O tej książce

Dostępny online system pomocy dla programów firmy Adobe zawiera ogromną ilość informacji, ale pomimo wszelkich starań jego autorów jest on adresowany raczej do zaawansowanych użytkowników Photoshopa i zakłada znajomość programu na poziomie, który być może jest dla Ciebie jeszcze nieosiągalny. Wyjaśnienia w systemie pomocy są bardzo zwięzłe, wręcz lakoniczne, co utrudnia zrozumienie rzeczywistych możliwości narzędzia albo techniki, z którymi chciałbyś się zapoznać.

Właśnie w takich przypadkach w sukurs przychodzi ta książka. Jej celem jest usprawnienie nauki Photoshopa CS6 do tego stopnia, by stała się przyjemnością. Wszędzie, gdzie to było możliwe, unikałam technicznego żargonu i starałam się podpowiedzieć, kiedy i dlaczego należy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required