PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV

Book description

Wykorzystaj potencjał PHP oraz MySQL w Twoich serwisach WWW!

 • Jak zainstalować i uruchomić własny serwer WWW?
 • Jak stworzyć autorski system zarzšdzania tre?ciš?
 • Jak kontrolować dostęp do stron WWW?

PHP i MySQL to najpopularniejszy tandem webmasterski. Ilo?ć serwisów opartych na tym połšczeniu jest nie do ogarnięcia. Skšd taka popularno?ć? Niezależnie od innych zalet atutem tego rozwišzania jest prostota. Już kilka chwil wystarczy, żeby rozpoczšć przygodę z profesjonalnym tworzeniem serwisów WWW. A jeżeli po?więcisz trochę więcej czasu, poznasz i wykorzystasz jeszcze więcej możliwo?ci PHP i MySQL. Ale czy rzeczy proste nie mogš być jeszcze prostsze?

Mogš. Z ksišżkš "PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV" błyskawicznie przebrniesz przez proces instalacji wszystkich niezbędnych komponentów — niezależnie od systemu, którego używasz. Autor opisuje tu sposób instalacji na platformach Windows, MacOS X oraz Linux. Po udanej instalacji napiszesz swój pierwszy skrypt, a następnie przejdziesz do kolejnych, coraz bardziej zaawansowanych tematów. W?ród nich znajdziesz opisy takich zagadnień, jak: język SQL, składnia PHP, nawišzywanie połšczenia z bazš, publikowanie tre?ci znajdujšcych się w bazie. Ponadto zdobędziesz wiedzę z zakresu administrowania bazš MySQL, systemów zarzšdzania tre?ciš, zarzšdzania sesjš czy też wykorzystania wyrażeń regularnych. Ksišżka ta jest nieocenionš pomocš dla wszystkich osób zaczynajšcych przygodę ze stronami WWW oraz językami PHP i SQL.

Table of contents

 1. PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych
 2. Dedykacja
 3. Przedmowa
  1. Dla kogo przeznaczona jest ta książka?
  2. Co znajdziecie w tej książce?
   1. Rozdział 1. Instalacja
   2. Rozdział 2. Wprowadzenie do systemu MySQL
   3. Rozdział 3. Wprowadzenie do języka PHP
   4. Rozdział 4. Publikowanie w sieci WWW danych przechowywanych w bazie MySQL
   5. Rozdział 5. Projektowanie relacyjnych baz danych
   6. Rozdział 6. Programowanie strukturalne w języku PHP
   7. Rozdział 7. System zarządzania zawartością
   8. Rozdział 8. Formatowanie zawartości przy użyciu wyrażeń regularnych
   9. Rozdział 9. Obsługa cookies i sesji oraz kontrola dostępu
   10. Rozdział 10. Administrowanie bazą MySQL
   11. Rozdział 11. Zaawansowane zapytania SQL
   12. Rozdział 12. Dane binarne
  3. Konwencje użyte w książce
   1. Przykładowe kody źródłowe
   2. Porady, uwagi i ostrzeżenia
 4. 1. Instalacja
  1. Własny serwer WWW
  2. Instalacja w systemie Windows
   1. Jednoczesna instalacja wszystkich komponentów
   2. Instalacja poszczególnych komponentów
    1. Instalowanie serwera baz danych MySQL
    2. Instalowanie języka PHP
  3. Instalowanie w systemie Mac OS X
   1. Jednoczesna instalacja wszystkich komponentów
   2. Instalacja poszczególnych komponentów
    1. Instalowanie serwera baz danych MySQL
    2. Instalowanie języka PHP
  4. Instalacja w systemie Linux
   1. Instalowanie serwera baz danych MySQL
   2. Instalowanie języka PHP
  5. Zadania poinstalacyjne
  6. O co zapytać dostawcę usług internetowych?
  7. Nasz pierwszy skrypt PHP
  8. Narzędzia gotowe, pora do pracy
 5. 2. Wprowadzenie do systemu MySQL
  1. Wprowadzenie do baz danych
  2. Logowanie się na serwerze MySQL
  3. SQL — Strukturalny Język Zapytań
  4. Tworzenie bazy danych
  5. Tworzenie tabel
  6. Wstawianie danych do tabeli
  7. Przeglądanie danych przechowywanych w bazie
  8. Modyfikowanie danych przechowywanych w bazie
  9. Usuwanie danych przechowywanych w bazie
  10. Niech PHP sam napisze kod SQL
 6. 3. Wprowadzenie do języka PHP
  1. Nie ma problemów z kompatybilnością przeglądarek
  2. Mamy dostęp do zasobów przechowywanych po stronie serwera
  3. Zmniejszenie obciążenia po stronie klienta
  4. Podstawowe polecenia i składnia
  5. Zmienne, operatory i komentarze
  6. Tablice
  7. Interakcja z użytkownikiem i formularze
  8. Struktury sterujące
  9. Ukrywanie spoin
   1. Nie nagłaśniaj swoich decyzji w zakresie technologii
   2. Używaj szablonów PHP
   3. Wiele szablonów, jeden kontroler
  10. Dajcie mi bazę danych!
 7. 4. Publikowanie w sieci WWW danych przechowywanych w bazie MySQL
  1. Idea działania
  2. Łączenie się z bazą MySQL za pomocą PHP
  3. Wysyłanie zapytań SQL za pomocą języka PHP
  4. Obsługa zbiorów wyników zapytania SELECT
  5. Wstawianie danych do bazy
  6. Usuwanie danych z bazy
  7. Misja zakończona
 8. 5. Projektowanie relacyjnych baz danych
  1. Umożliwianie autorom podpisywania kawałów
  2. Prosta reguła: dane trzeba przechowywać osobno
  3. Korzystanie z wielu tabel
  4. Proste relacje
  5. Relacje typu wiele-do-wielu
  6. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!
 9. 6. Programowanie strukturalne w języku PHP
  1. Dołączanie plików
   1. Dołączanie zawartości HTML
   2. Dołączanie kodu PHP
   3. Rodzaje dołączania
   4. Współużytkowane pliki dołączane
  2. Funkcje użytkownika i biblioteki funkcji
   1. Zasięg zmiennych i dostęp do zmiennych globalnych
  3. Programowanie strukturalne w praktyce: funkcje pomocnicze szablonów
  4. Najlepszy sposób
 10. 7. System zarządzania zawartością
  1. Strona startowa systemu
  2. Zarządzanie autorami
   1. Usuwanie autorów
   2. Dodawanie i edytowanie autorów
  3. Zarządzanie kategoriami
  4. Zarządzanie kawałami
   1. Wyszukiwanie kawałów
   2. Dodawanie i edytowanie kawałów
   3. Usuwanie kawałów
  5. Podsumowanie
 11. 8. Formatowanie zawartości przy użyciu wyrażeń regularnych
  1. Wyrażenia regularne
  2. Formatowanie łańcuchów tekstu za pomocą wyrażeń regularnych
   1. Wytłuszczenie i kursywa
   2. Akapity
   3. Hiperłącza
   4. Domykanie znaczników
   5. Składamy wszystkie elementy w jedną całość
  3. Automatyczne zatwierdzanie zawartości
 12. 9. Obsługa cookies i sesji oraz kontrola dostępu
  1. Cookies
  2. Obsługa sesji w PHP
   1. Prosty koszyk na zakupy
  3. Kontrola dostępu
   1. Projekt bazy danych
   2. Kod źródłowy kontrolera
   3. Biblioteka funkcji
   4. Zarządzanie hasłami i rolami
   5. Kolejne wyzwanie, czyli moderowanie kawałów
  4. Nieograniczone możliwości
 13. 10. Administrowanie bazą MySQL
  1. phpMyAdmin
  2. Kopie zapasowe baz danych MySQL
   1. Wykonywanie kopii za pomocą programu mysqldump
   2. Kopie przyrostowe w binarnym dzienniku aktualizacji
  3. Kontrola dostępu w MySQL
   1. Nadawanie uprawnień za pomocą polecenia GRANT
   2. Odbieranie uprawnień przy użyciu polecenia REVOKE
   3. Porady na temat kontroli dostępu
   4. Problem braku dostępu
  4. Sprawdzanie i naprawianie plików danych MySQL
  5. Lepiej się ubezpieczać, niż potem żałować
 14. 11. Zaawansowane zapytania SQL
  1. Sortowanie wyników zapytania SELECT
  2. Ustawianie limitów dla zapytań
  3. Blokowanie tabel
  4. Aliasy nazw kolumn i tabel
  5. Grupowanie wyników zapytania SELECT
  6. Złączenie lewostronne
  7. Ograniczanie wyników za pomocą klauzuli HAVING
  8. Dalsze lektury
 15. 12. Dane binarne
  1. Częściowo dynamiczne strony WWW
  2. Obsługa ładowania plików
   1. Przypisywanie plikom niepowtarzalnych nazw
  3. Rejestrowanie w bazie danych ładowanych plików
   1. Binarne typy kolumn
   2. Zapisywanie plików
   3. Przeglądanie zapisanych plików
  4. Kompletny skrypt
  5. Problemy związane z wielkimi plikami
   1. Rozmiar pakietów MySQL
   2. Ograniczenia czasu działania skryptów PHP
  6. Zakończenie
 16. A. Składnia MySQL
  1. Instrukcje języka SQL obsługiwane przez MySQL
   1. ALTER TABLE
   2. ANALYZE TABLE
   3. CREATE DATABASE
   4. CREATE INDEX
   5. CREATE TABLE
   6. DELETE
   7. DESCRIBE/DESC
   8. DROP DATABASE
   9. DROP INDEX
   10. DROP TABLE
   11. EXPLAIN
   12. GRANT
   13. INSERT
   14. LOAD DATA INFILE
   15. LOCK/UNLOCK TABLES
   16. OPTIMIZE TABLE
   17. RENAME TABLE
   18. REPLACE
   19. REVOKE
   20. SELECT
    1. Złączenia
    2. Unie
   21. SET
   22. SHOW
   23. TRUNCATE
   24. UNLOCK TABLES
   25. UPDATE
   26. USE
 17. B. Funkcje MySQL
  1. Funkcje przepływu sterowania
  2. Funkcje matematyczne
  3. Funkcje tekstowe
  4. Funkcje daty i czasu
  5. Pozostałe funkcje
  6. Funkcje używane w klauzulach GROUP BY
 18. C. Typy danych dla kolumn tabel MySQL
  1. Typy liczbowe
  2. Typy znakowe
  3. Typy daty i czasu
 19. D. Funkcje PHP współpracujące z MySQL
  1. Najczęściej używane funkcje mysqli_* w języku PHP
   1. mysqli_affected_rows
   2. mysqli_character_set_name
   3. mysqli_close
   4. mysqli_connect
   5. mysqli_connect_errno
   6. mysqli_connect_error
   7. mysqli_data_seek
   8. mysqli_errno
   9. mysqli_error
   10. mysqli_fetch_all
   11. mysqli_fetch_array
   12. mysqli_fetch_assoc
   13. mysqli_fetch_field
   14. mysqli_fetch_field_direct
   15. mysqli_fetch_fields
   16. mysqli_fetch_lengths
   17. mysqli_fetch_object
   18. mysqli_fetch_row
   19. mysqli_field_count
   20. mysqli_field_seek
   21. mysqli_field_tell
   22. mysqli_free_result
   23. mysqli_get_client_info
   24. mysqli_get_client_version
   25. mysqli_get_host_info
   26. mysqli_get_proto_info
   27. mysqli_get_server_info
   28. mysqli_get_server_version
   29. mysqli_info
   30. mysqli_insert_id
   31. mysqli_num_fields
   32. mysqli_num_rows
   33. mysqli_ping
   34. mysqli_query
   35. mysqli_real_escape_string
   36. mysqli_real_query
   37. mysqli_select_db
   38. mysqli_set_charset
   39. mysqli_stat
   40. mysqli_store_result
   41. mysqli_thread_id
   42. mysqli_use_result
 20. Indeks
 21. Copyright

Product information

 • Title: PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV
 • Author(s): Kevin Yank
 • Release date: October 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324625802