Dodatek D. Funkcje PHP współpracujące z MySQL

PHP posiada obszerną bibliotekę wbudowanych funkcji, które pozwalają na wykonywanie różnego rodzaju zadań bez konieczności poszukiwania rozwiązań u niezależnych dostawców. Dostępna w Internecie na oficjalnej stronie PHP [116]dokumentacja nie ma sobie równych. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat funkcji jest tak łatwe jak uruchomienie przeglądarki i wpisanie

http://www.php.net/nazwafunkcji

Ze względu na wygodę tego rozwiązania uznaliśmy, że pełna dokumentacja funkcji PHP wykracza poza zakres książki. Mimo to, dodatek ten zawiera opis najczęściej używanych funkcji PHP, które zostały zaprojektowane do współpracy z MySQL; jeśli zatem traktujecie tę książkę jako podstawowe źródło informacji podczas ...

Get PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.