Rozdział 10. Administrowanie bazą MySQL

Sercem niemal każdej dobrze zaprojektowanej witryny tematycznej jest relacyjna baza danych. W tej książce utworzyliśmy bazę danych przy użyciu systemu relacyjnych baz danych MySQL. Programiści witryn internetowych chętnie wybierają MySQL, ponieważ jest darmowy, a także ze względu na łatwość uruchomienia. Jak się przekonaliśmy w Rozdział 1, nowy użytkownik, uzbrojony w odpowiednie instrukcje, może zainstalować i uruchomić serwer MySQL w czasie krótszym niż 30 minut — a przy niewielkim doświadczeniu nawet w krótszym niż dziesięć!

Ten, kto zamierza wykorzystać serwer MySQL tylko do wypróbowania przykładów i poeksperymentowania, prawdopodobnie nie potrzebuje niczego poza opisem procesu instalacji, który omówiliśmy ...

Get PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.