O'Reilly logo

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Administrowanie bazą MySQL

Sercem niemal każdej dobrze zaprojektowanej witryny tematycznej jest relacyjna baza danych. W tej książce utworzyliśmy bazę danych przy użyciu systemu relacyjnych baz danych MySQL. Programiści witryn internetowych chętnie wybierają MySQL, ponieważ jest darmowy, a także ze względu na łatwość uruchomienia. Jak się przekonaliśmy w Rozdział 1, nowy użytkownik, uzbrojony w odpowiednie instrukcje, może zainstalować i uruchomić serwer MySQL w czasie krótszym niż 30 minut — a przy niewielkim doświadczeniu nawet w krótszym niż dziesięć!

Ten, kto zamierza wykorzystać serwer MySQL tylko do wypróbowania przykładów i poeksperymentowania, prawdopodobnie nie potrzebuje niczego poza opisem procesu instalacji, który omówiliśmy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required