O'Reilly logo

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Zaawansowane zapytania SQL

Omawiając przykład Internetowej Bazy Kawałów, mieliśmy okazję zaznajomić się z większością aspektów języka SQL. Wiele zapytań SQL, poczynając od podstawowej formy CREATE TABLE, a kończąc na dwóch składniach zapytań INSERT, poznaliśmy już niemal na pamięć.

W niniejszym rozdziale, aby uzupełnić dotychczasowe informacje, zaprezentujemy kilka sztuczek języka SQL, o których jeszcze nie wspomnieliśmy — choćby z powodu wysokiego poziomu zaawansowania. Jak zwykle, większość z nich posłuży do rozszerzenia naszej wiedzy na temat najbardziej złożonego i potencjalnie mylącego z poznanych zapytań SQL: instrukcji SELECT.

Sortowanie wyników zapytania SELECT

Długie listy danych zawsze są łatwiejsze w użyciu, jeśli są podane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required