O'Reilly logo

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Dane binarne

Wszystkie przykłady witryn opartych na bazie danych, prezentowane do tej pory, bazowały na danych tekstowych. Kawały, autorzy, kategorie... wszystkie te elementy można było bez trudu zapisać w postaci łańcuchów tekstu. A jeśli zajmiemy się na przykład internetową galerią zdjęć wykonanych w technice cyfrowej, w której użytkownicy będą umieszczać zdjęcia zrobione aparatami cyfrowymi? Aby uporać się z tym problemem, musimy przygotować jakiś mechanizm umożliwiający użytkownikom witryny ładowanie swoich zdjęć do bazy danych, a następnie zarządzanie nimi.

W tym rozdziale przygotujemy system pozwalający użytkownikom ładować na nasz serwer WWW pliki binarne (obrazy, dokumenty lub jakiekolwiek inne pliki!) i przechowywać je tam, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required