Rozdział 12. Dane binarne

Wszystkie przykłady witryn opartych na bazie danych, prezentowane do tej pory, bazowały na danych tekstowych. Kawały, autorzy, kategorie... wszystkie te elementy można było bez trudu zapisać w postaci łańcuchów tekstu. A jeśli zajmiemy się na przykład internetową galerią zdjęć wykonanych w technice cyfrowej, w której użytkownicy będą umieszczać zdjęcia zrobione aparatami cyfrowymi? Aby uporać się z tym problemem, musimy przygotować jakiś mechanizm umożliwiający użytkownikom witryny ładowanie swoich zdjęć do bazy danych, a następnie zarządzanie nimi.

W tym rozdziale przygotujemy system pozwalający użytkownikom ładować na nasz serwer WWW pliki binarne (obrazy, dokumenty lub jakiekolwiek inne pliki!) i przechowywać je tam, ...

Get PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.