Dodatek A. Odpowiedzi na pytania

Rozdział 1

Odpowiedź na pytanie 1.1.

Serwer WWW, język programowania po stronie serwera oraz baza danych.

Odpowiedź na pytanie 1.2.

Serwer Apache wczytuje rozszerzenia za pomocą modułów.

Odpowiedź na pytanie 1.3.

SQL oznacza Structured Query Language (strukturalny język zapytań).

Odpowiedź na pytanie 1.4.

Do umieszczania w nich znaczników HTML.

Odpowiedź na pytanie 1.5.

Interpreter przetwarza pliki HTML oraz PHP.

Rozdział 2

Odpowiedź na pytanie 2.1.

Apache, PHP oraz MySQL.

Odpowiedź na pytanie 2.2.

System Mac OS X oraz wiele dystrybucji systemów z rodziny Unix/Linux.

Odpowiedź na pytanie 2.3.

Na pulpicie.

Odpowiedź na pytanie 2.4.

Wskazuje wiersz, który został umieszczony w komentarzu.

Odpowiedź na pytanie 2.5.

Nie pracując na dysku ...

Get PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.