O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Odpowiedzi na pytania

Rozdział 1

Odpowiedź na pytanie 1.1.

Serwer WWW, język programowania po stronie serwera oraz baza danych.

Odpowiedź na pytanie 1.2.

Serwer Apache wczytuje rozszerzenia za pomocą modułów.

Odpowiedź na pytanie 1.3.

SQL oznacza Structured Query Language (strukturalny język zapytań).

Odpowiedź na pytanie 1.4.

Do umieszczania w nich znaczników HTML.

Odpowiedź na pytanie 1.5.

Interpreter przetwarza pliki HTML oraz PHP.

Rozdział 2

Odpowiedź na pytanie 2.1.

Apache, PHP oraz MySQL.

Odpowiedź na pytanie 2.2.

System Mac OS X oraz wiele dystrybucji systemów z rodziny Unix/Linux.

Odpowiedź na pytanie 2.3.

Na pulpicie.

Odpowiedź na pytanie 2.4.

Wskazuje wiersz, który został umieszczony w komentarzu.

Odpowiedź na pytanie 2.5.

Nie pracując na dysku ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required