O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. O autorach

Michele E. Davis i Jon A. Phillips to państwo Kraut: odpowiednio Krautgrrl i Krautboy. Phillips jest z wykształcenia programistą — programować zaczął jeszcze na studiach. W pracy wykorzystuje różne bazy danych: między innymi Oracle, SQL Server i MySQL. Do rozwiązywania praktycznych problemów zawsze wybiera najlepsze technologie, takie jak PHP. Uwielbia składanie komputerów, rozwiązywanie problemów, projektowanie własnych rozwiązań internetowych dla klientów firmy Kraut Companies oraz trójki swoich nieznośnych dzieci. Davis zajmuje się zawodowo pisaniem książek od czasów studiów. Specjalizuje się w różnego rodzaju książkach technicznych: począwszy od marketingowych, a skończywszy na podręcznikach użytkownika dotyczących sprzętu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required