Rozdział 2. Instalacja

Programiści wykorzystujący technologie PHP i MySQL bardzo często uznają, że znacznie wygodniej jest pracować na komputerze lokalnym, niż używać zdalnego serwera WWW. Ogólnie rzecz biorąc, dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem jest utworzenie i przetestowanie aplikacji na komputerze lokalnym, a dopiero następnie umieszczenie jej na serwerze publicznym i udostępnienie wszystkim użytkownikom. Zwykle na komputerze lokalnym trzeba zainstalować serwer Apache, język PHP oraz bazę danych MySQL, podczas gdy ISP obsługuje instalację na serwerze publicznym.

Lokalne tworzenie aplikacji

Tworzenie aplikacji internetowych na komputerze lokalnym jest zalecanym sposobem nauki, ponieważ współpraca z wszystkimi komponentami przebiega lokalnie i ...

Get PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.