O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Instalacja

Programiści wykorzystujący technologie PHP i MySQL bardzo często uznają, że znacznie wygodniej jest pracować na komputerze lokalnym, niż używać zdalnego serwera WWW. Ogólnie rzecz biorąc, dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem jest utworzenie i przetestowanie aplikacji na komputerze lokalnym, a dopiero następnie umieszczenie jej na serwerze publicznym i udostępnienie wszystkim użytkownikom. Zwykle na komputerze lokalnym trzeba zainstalować serwer Apache, język PHP oraz bazę danych MySQL, podczas gdy ISP obsługuje instalację na serwerze publicznym.

Lokalne tworzenie aplikacji

Tworzenie aplikacji internetowych na komputerze lokalnym jest zalecanym sposobem nauki, ponieważ współpraca z wszystkimi komponentami przebiega lokalnie i ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required