Rozdział 3. Poznajemy PHP

Po zainstalowaniu PHP, MySQL oraz serwera Apache można rozpocząć tworzenie kodu. W przeciwieństwie do wielu języków programowania PHP nie wymaga skomplikowanych narzędzi, takich jak kompilator lub moduł do usuwania błędów. W rzeczywistości Czytelnik szybko przekona się, że kod PHP można bezpośrednio umieścić w istniejących dokumentach HTML po wykonaniu kilku modyfikacji.

W rozdziale zostaną przedstawione zagadnienia obsługi tekstu przez PHP, a następnie podstawowe sposoby podejmowania decyzji. Niektóre ciekawe efekty możliwe do osiągnięcia obejmują wyświetlanie grafiki na podstawie rodzaju używanej przeglądarki internetowej oraz wyświetlanie komunikatów, jeśli użytkownik korzysta z systemu operacyjnego, w którym witryna ...

Get PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.