O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Poznajemy PHP

Po zainstalowaniu PHP, MySQL oraz serwera Apache można rozpocząć tworzenie kodu. W przeciwieństwie do wielu języków programowania PHP nie wymaga skomplikowanych narzędzi, takich jak kompilator lub moduł do usuwania błędów. W rzeczywistości Czytelnik szybko przekona się, że kod PHP można bezpośrednio umieścić w istniejących dokumentach HTML po wykonaniu kilku modyfikacji.

W rozdziale zostaną przedstawione zagadnienia obsługi tekstu przez PHP, a następnie podstawowe sposoby podejmowania decyzji. Niektóre ciekawe efekty możliwe do osiągnięcia obejmują wyświetlanie grafiki na podstawie rodzaju używanej przeglądarki internetowej oraz wyświetlanie komunikatów, jeśli użytkownik korzysta z systemu operacyjnego, w którym witryna ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required