O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. XHTML

Po poznaniu podstawowych założeń dotyczących używania technologii PHP oraz MySQL w celu budowania dynamicznych stron internetowych warto poświęcić nieco czasu na poznanie usprawnień wprowadzonych w języku znaczników HTML, który tworzy podstawowy szkielet stron internetowych. W rozdziale zostanie przedstawiony język XHTML, jego wymagania oraz korzyści, jakie można za jego pomocą osiągnąć. Należy pamiętać, że w celu utworzenia w skryptach PHP wysokiej jakości treści internetowej znaczniki muszą być zgodne ze standardami sieciowymi. Dane wyjściowe XHTML można traktować w kategoriach ukończonego produktu żądania wyświetlenia strony internetowej po przetworzeniu tej strony przez funkcje PHP i MySQL. W rozdziale będzie również podjęta ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required