Rozdział 12. XHTML

Po poznaniu podstawowych założeń dotyczących używania technologii PHP oraz MySQL w celu budowania dynamicznych stron internetowych warto poświęcić nieco czasu na poznanie usprawnień wprowadzonych w języku znaczników HTML, który tworzy podstawowy szkielet stron internetowych. W rozdziale zostanie przedstawiony język XHTML, jego wymagania oraz korzyści, jakie można za jego pomocą osiągnąć. Należy pamiętać, że w celu utworzenia w skryptach PHP wysokiej jakości treści internetowej znaczniki muszą być zgodne ze standardami sieciowymi. Dane wyjściowe XHTML można traktować w kategoriach ukończonego produktu żądania wyświetlenia strony internetowej po przetworzeniu tej strony przez funkcje PHP i MySQL. W rozdziale będzie również podjęta ...

Get PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.